Blogger Template by Blogcrowds

Έκτακτη Είδηση

Παρακαλούνται όπως όλοι οι κατέχοντες άλογα να παρουσιαστούν αμέσως στο δημόσιο στάβλο, για να προμηθευτούν το καινούργιο αφέψημα κατά της γρίπης των οπλών. Η ασθένεια είχε περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στα γαϊδούρια με καταγωγή από τις στέππες του Χάρατς, αλλά φαίνεται ότι η μαγγανεία των Υπόγειων Ποταμών βοήθησε στην εξάπλωσή της και σε άλλα τετράποδα. Ύποπτα για την ασθένεια είναι όσα ζώα αρνούνται να πατήσουν σε σβουνιές αγελάδας και ενοχλούνται όταν κάποιος λέει σόκιν ανέκδοτα σε απόσταση δέκα μέτρων από το παχνί τους.

Μόνος υπεύθυνος διανομής είναι ο μάγος Κλιαφορντού και κάθε άλλη πηγή αφεψήματος θεωρείται παράνομη. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται.

Η ανακοίνωση είναι μία προσφορά του βουστάσιου Γελαστό Μοσχάρι, Νότια Νότια Συνοικία. Ζώα, γάλα, δέρμα, κρέας, σβουνιές αγελάδας, όλα σε καταπληκτικές τιμές και με πιστοποιητικά εγκεκριμένα από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Τροφής. Γελαστό Μοσχάρι. Αν μουγκανίζει, είναι καλό!

Συμβούλιον Γερουσίας και Υπουργικόν

του εξοχότατου Ουντουλού, Υπουργού Υγιεινής και ΛουτρώνΑπό ταύτην την ευχάριστην, πλην πλέρια ευθυνών, θέση του αρθρογράφου εις την καθημερινή εφημερίδα "Ημερήσιον Ζουμζερί" θα ήθελα να μοιραστώ με υμάς, ευγενικέ αναγνώστα, την διαστρωμάτωσην της πόλης κράτους Ζουμζερί, οίτης ο υπογράφων τας γραμμάς αυτάς αποτελεί πιστόν θεράπωντα, από την ταπεινή θέση του γερουσιαστού και του Υπουργού Υγιεινής και Λουτρών.

Ξεκινώντας λοιπόν, εν περίπατον εις τους θεσμούς της πόλης μας, θα ήτο αν μη τι άλλο πρέπον να αναφερθώ πρωτίστως και κυρίως εις την ίδιαν την δομήν της γερουσίας.

Η γερουσία ει εν σώμα ευγενών τη καταγωγή και τα αισθήματα πολιτών, οίτινες μοχθούν νυχθημερόν δια την ευμάρειαν και την ευδοκίμησιν της πόλεώς μας. Το σώμα της γερουσίας αποτελείται από πεντακοσίους εξήκοντα άνδρας, βουλομένων να συνεδριάζουν καθ' εκάστην, την ακριβήν μεσημβρίαν και για μία περίπου ώρα μετά. Στες συνεδριάσεις αύτες συζητούνται τα προβλήματα του Ζουμζερί, τόσον τα απτόμενα της εξωτερικής, όσον και τα αφορώντα την εσωτερικήν πολιτικήν. Δια τον κόπον και την ευθύνην την οποίαν οι γερουσιαστές φέρουν κατά τας συνεδριάσεις και αποφάσεις της γερουσίας, δέχονται από την πολιτεία εν συμβολικό μισθό, που συνίσταται σε πέντε (5) χιλιάδας χρυσών νομισμάτων το μήνα.

Ενόσω η γερουσία είναι εκείνη η οποία λαμβάνει τες όποιες αποφάσεις σχετικά με την πολιτικήν και την στάσην ημών έναντι των κινδύνων οίτινες απειλούν την γαλήνη και την ασφάλειαν των Ζουμζεριωτών πολιτών, την εφαρμογή αυτήν καθ' εαυτήν των αποφάσεων αναλαμβάνουν οι Υπουργοί. Οι Υπουργοί είναι εβδομήκοντα δύο εις αριθμόν και έκαστος έχει επιφορτιστεί με την επιβολήν της τάξης και των αποφάσεων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου του. Ως παράδειγμα θα φέρω τον υπογράφοντα το άρθρο τούτο, ο οποίος και έχει αναλάβει την τήρησην των κανόνων και των νόμων που αφορούν την υγιεινή και τις λουτρικές εγκαταστάσεις, τόσον των δημόσιων όσον και των ιδιωτικών κτιρίων. Οι Υπουργοί σχηματίζουν το Υπουργικό Συμβούλιο, τον οποίον και συνεδριάζει κάθε οκτώ ημέρας, οκτώ ώρας πριν την ακριβή μεσημβρία και για μία περίπου ώρα μετά .

Τα υπόλοιπα εβδομήκοντα εν χαρτοφυλάκια θα αναφερθούν και θα αναλυθούν σε επόμενα άρθρα.


Την επομένη Κυριακή: Δικαστική Εξουσία

Η μοναξιά των επιστολών

Σε μια πόλη με τόσους κατοίκους ώστε να δικαιολογείται παράρτημα της Σχολής Πορνείας της Βίντισσας, είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς ότι αισθάνεται μόνος. Κι όμως σήμερα η μοναξιά κι η ησυχία στα γραφεία μας ήταν σχεδόν καταθλιπτική. Αν δεν ήταν η συντροφιά του Πανιερώτατου Οκαμπού, αρχιερέως του Υψίστου Μαραμπά-Τιράμπ, που ήρθε με αυταπάρνηση και ξεχνώντας τις δικές του επιστολές, να κάνει τον καθιερωμένο αγιασμό της επιχείρησής μας, δύσκολα θα την παλεύαμε να βγάλουμε ένα φύλλο ακόμη.

Αιτία αυτής της μοναξιάς ήταν κάτι σχετικά ευχάριστο. Σήμερα είναι Ημέρα Ημεροδρομείου κι η πόλη μας σφίζει από το βόμβο των διατρέχοντων αυτήν ημεροδρόμων, με τις χαρακτηριστικές πορτοκαλιές στολές τους και τις δερμάτινες φαρέτρες τους γεμάτες επιστολές και δέματα. Ένα ευχάριστο θέαμα, κι όχι μόνο γι' αυτούς που περιμένουν εναγωνίως να μάθουν νέα των αγαπημένων τους που ζουν μακριά τους.

Μιας και η μέρα λοιπόν προσφέρεται, στο σημερινό φύλλο θα φιλοξενήσουμε άρθρο του Υπουργού Υγεινής και Λουτρών, αφέντη Ουντουλού, ο οποίος και θα μας πει μερικά λόγια σχετικά με τη γερουσία και τη διακυβέρνηση της πόλης μας.

Επίσης θα θέλαμε να εγκαινιάσουμε μια νέα στήλη με τίτλο "Γατιά, Σκυλιά, στο Νερό και στη Γριά". Πολλοί ίσως γελάσουν με τη χρήση μιας παροιμίας για τίτλο στήλης, όμως είναι ενδεικτικός του τι θα περιέχει: τις δικές απόψεις και απορίες, μια αλληλογραφία διαφορετική από εκείνη των σχολίων σας σε κάθε άρθρο ξεχωριστά. Όπως η απορία του φίλου μας Dinosavrou σχετικά με το γκαμήλ και τις γαμήλιες τελετές στο Σενίμ-Σοριέν, η οποία και πυροδότησε την ανάγκη για μια τέτοια στήλη. Ελπίζουμε η κίνησή μας αυτή να μας φέρει ακόμη πιο κοντά. Για τα γράμματά σας και τις απορίες σας, καλείστε να αποστέλλετε τις επιστολές σας μέσω του ημεροδρόμου Πισκιλί και μόνο, στη διεύθυνση effiegis-Παπάκι-yahoo-Τελεία-gr, υπόψην Ημερησίου Ζουμζερί, Λεόντειος Κρήνη, Βόρεια Δυτική Συνοικία, Ζουμζερί, με την ένδειξη στην θέση θέματος "Γατιά, Σκυλιά". Φυσικά και τα σχόλια σε εκάστοτε άρθρο θα παραμείνουν ανοιχτά και άμεσα διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Κι ίσως, με αυτόν τον τρόπο, να μην ξαναπεράσουμε μια τόσο μοναχική Ημέρα Ημεροδρομείου.

Νεότερες αναρτήσεις Παλαιότερες αναρτήσεις Αρχική σελίδα