Blogger Template by Blogcrowds

Συμβούλιον Γερουσίας και Υπουργικόν

του εξοχότατου Ουντουλού, Υπουργού Υγιεινής και ΛουτρώνΑπό ταύτην την ευχάριστην, πλην πλέρια ευθυνών, θέση του αρθρογράφου εις την καθημερινή εφημερίδα "Ημερήσιον Ζουμζερί" θα ήθελα να μοιραστώ με υμάς, ευγενικέ αναγνώστα, την διαστρωμάτωσην της πόλης κράτους Ζουμζερί, οίτης ο υπογράφων τας γραμμάς αυτάς αποτελεί πιστόν θεράπωντα, από την ταπεινή θέση του γερουσιαστού και του Υπουργού Υγιεινής και Λουτρών.

Ξεκινώντας λοιπόν, εν περίπατον εις τους θεσμούς της πόλης μας, θα ήτο αν μη τι άλλο πρέπον να αναφερθώ πρωτίστως και κυρίως εις την ίδιαν την δομήν της γερουσίας.

Η γερουσία ει εν σώμα ευγενών τη καταγωγή και τα αισθήματα πολιτών, οίτινες μοχθούν νυχθημερόν δια την ευμάρειαν και την ευδοκίμησιν της πόλεώς μας. Το σώμα της γερουσίας αποτελείται από πεντακοσίους εξήκοντα άνδρας, βουλομένων να συνεδριάζουν καθ' εκάστην, την ακριβήν μεσημβρίαν και για μία περίπου ώρα μετά. Στες συνεδριάσεις αύτες συζητούνται τα προβλήματα του Ζουμζερί, τόσον τα απτόμενα της εξωτερικής, όσον και τα αφορώντα την εσωτερικήν πολιτικήν. Δια τον κόπον και την ευθύνην την οποίαν οι γερουσιαστές φέρουν κατά τας συνεδριάσεις και αποφάσεις της γερουσίας, δέχονται από την πολιτεία εν συμβολικό μισθό, που συνίσταται σε πέντε (5) χιλιάδας χρυσών νομισμάτων το μήνα.

Ενόσω η γερουσία είναι εκείνη η οποία λαμβάνει τες όποιες αποφάσεις σχετικά με την πολιτικήν και την στάσην ημών έναντι των κινδύνων οίτινες απειλούν την γαλήνη και την ασφάλειαν των Ζουμζεριωτών πολιτών, την εφαρμογή αυτήν καθ' εαυτήν των αποφάσεων αναλαμβάνουν οι Υπουργοί. Οι Υπουργοί είναι εβδομήκοντα δύο εις αριθμόν και έκαστος έχει επιφορτιστεί με την επιβολήν της τάξης και των αποφάσεων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου του. Ως παράδειγμα θα φέρω τον υπογράφοντα το άρθρο τούτο, ο οποίος και έχει αναλάβει την τήρησην των κανόνων και των νόμων που αφορούν την υγιεινή και τις λουτρικές εγκαταστάσεις, τόσον των δημόσιων όσον και των ιδιωτικών κτιρίων. Οι Υπουργοί σχηματίζουν το Υπουργικό Συμβούλιο, τον οποίον και συνεδριάζει κάθε οκτώ ημέρας, οκτώ ώρας πριν την ακριβή μεσημβρία και για μία περίπου ώρα μετά .

Τα υπόλοιπα εβδομήκοντα εν χαρτοφυλάκια θα αναφερθούν και θα αναλυθούν σε επόμενα άρθρα.


Την επομένη Κυριακή: Δικαστική Εξουσία

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα